Víte, jak vzniká elektřina a že si ji můžete vyrábět sami? Povíme vám o zdrojích výroby elektřiny a i něco navíc

Víte, jak vzniká elektřina a že si ji můžete vyrábět sami? Povíme vám o zdrojích výroby elektřiny a i něco navíc

Určitě víte, že máte doma elektřinu, ale znáte její původ? Odpovíme vám na otázky, jak se elektřina vyrábí pomocí různých zdrojů energie. Popíšeme vám výhody a nevýhody výroby elektřiny za pomoci klasických i obnovitelných zdrojů energie. Navíc vám prozradíme, jak si můžete vyrábět vlastní elektřinu doma.

Elektřinu potřebujeme všichni každý den. Využíváte ji ke svícení, vaření, práci nebo třeba topení v domácnosti. Že si můžete vybrat dodavatele elektřiny pro váš domov, určitě také víte. Ale, kde se konkrétně elektřina bere? Připravili jsme pro vás nejdůležitější informace o elektřině a jejích zdrojích. Díky nim budete mít větší přehled o tom, kde se elektřina bere a třeba začnete uvažovat i o vlastní výrobě elektřiny pro vaši domácnost. A to ať z důvodu ulehčení životnímu prostředí, nebo možné úspoře energií pro váš domov.


Jak se elektřina vyrábí třeba i pro vaše bydlení

Existuje mnoho podob energií a elektřina je jednou z nich. Elektřina se získává pomocí jiné formy energie, například ze světla, z tepla, pohybu nebo chemické energie uložené třeba v ropě nebo v uhlí. Aby přeměna těchto forem energie v elektřinu byla vůbec možná, jsou zapotřebí elektrárny, kterých existuje celá řada. Mezi nejčastější elektrárny patří uhelná, vodní, jaderná, plynová, větrná atd.


Jaké výhody a nevýhody mají různé elektrárny při výrobě elektřiny

V každé elektrárně a jejím výrobním procesu elektrické energie najdete různé výhody i nevýhody. Některé procesy při výrobě elektrické energie jsou náročnější, a to i například na životním prostředí. Ať už se zajímáte o životní prostředí, nebo si jen chcete rozšířit obzory, nenechte si ujít náš popis konkrétních druhů výroby elektřiny.
 

 • Uhelné elektrárny 
  Tyto elektrárny sice vyrábějí poměrně levnou elektřinu, ale za určitou cenu životního prostředí. Do ovzduší totiž vypouštějí např. oxid uhličitý, který vzduch znečišťuje. 
   
 • Jaderné elektrárny
  Ty dokáží vyprodukovat opravdu velké množství elektřiny, ale bohužel zároveň vytváří vysoce nebezpečný radioaktivní odpad.


Uhelné i jaderné elektrárny tedy mohou svými vedlejšími aspekty poškozovat životní prostředí a klima. Na druhou stranu mohou elektřinu vyrábět téměř bez omezení nonstop, a tudíž je pro lidi téměř nepostradatelným zdrojem elektrické energie.

 

Obnovitelné zdroje energie

Při využívání obnovitelných zdrojů energie, jako je slunce a vítr, nevzniká až takové množství odpadních produktů a nehrozí jejich vyčerpání. Ale i u získávání elektřiny pomocí obnovitelných zdrojů můžete objevit různá rizika a omezení. Například, pokud nesvítí slunce, sluneční elektrárna žádnou elektřinu nevyrobí. Navzdory tomu ale probíhá celosvětová energetická transformace, při které se zvětšuje podíl výroby elektřiny za pomoci obnovitelných zdrojů energie.  Pravdou je, že celá elektrická síť se skládá z elektrické energie vyrobené z kombinace různých zdrojů. Pro představu, jaké mají konkrétní zdroje výroby elektřiny zastoupení v České republice, vám je sepíšeme níže:
 

 • obnovitelné zdroje: 3,90 %
 • fosilní zdroj: 57,01 %
 • jaderné zdroje: 39,09 %
   

Tyto hodnoty jsou definované pro rok 2019. Pokud se zajímáte o konkrétní formy výroby elektřiny, můžete se podívat na podrobný soupis na stránce OTE zde: https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/narodni-energeticky-mix


Výroba elektřiny za pomoci fosilních zdrojů energie

 • Elektřina z uhlí
  Jedná se o velmi podobný princip jako například u dynama, které vyrábí elektřinu pro světlo na kole. Konkrétně v uhelné elektrárně to funguje tak, že díky spalování uhlí se ohřívá voda, ze které jde pára, která roztočí turbínu. Turbína je připojena ke generátoru, který vyrábí elektřinu v momentě, kdy se turbína točí.
   
 • Elektřiny z plynu
  Elektráren, které používají k výrobě elektřiny plyn, může být více druhů. Některé spalují zemní plyn pod tlakem a vzniklá směs plynů pohání turbínu připojenou na generátor. To jsou tzv. plynové elektrárny. Dalším druhem je parní elektrárna, která díky spalování plynu ohřívá vodu a vzniká pára, která opět pohání turbínu. A nakonec existují paroplynové elektrárny, které kombinují oba tyto způsoby.
   
 • Elektřina z biomasy
  Tyto elektrárny na biomasu fungují na stejném principu jako výše zmíněné, jen pro získání páry spalují třeba dřevěné pelety.
   
 • Elektřina z jaderné energie
  Získávání elektřiny pomocí jaderné energie je velice složité a nebezpečné, protože v nich dochází ke štěpení jádra atomů uranu. Tento proces štěpení vytváří obrovské teplo, které ohřívá vodu, aby vznikla pára. Stejně jako v jiných elektrárnách tato pára pohání turbínu, a tím i generátor. Pokud se štěpení jádra nereguluje a vymkne se kontrole, tak se uvolní radioaktivní záření, které je velmi nebezpečné pro život.


Výroba elektřiny za pomoci obnovitelných zdrojů energie

Elektřinu lze získávat i udržitelným způsobem, a to pomocí obnovitelných zdrojů energie, jako jsou slunce, voda a vítr. Jak už jsme zmínili, nevýhodou výroby elektřiny za pomoci obnovitelných zdrojů je, že pokud nefouká vítr, je nedostatek vody nebo nesvítí slunce, není možné elektřinu vyrobit.
 

 • Elektřina z větru
  Ve větrné elektrárně to funguje tak, že vítr roztočí lopatky rotoru a uvádí do pohybu celou vrtuli. Zároveň hřídel rotoru funguje jako turbína, která pohání generátor. Systém v elektrárně je automatický, to znamená, že natáčí hřídel rotoru vždy podle směru větru, aby výroba byla co nejefektivnější. Existují velké větrné parky, ve kterých se může nacházet i několik stovek větrných elektráren, které jsou vzájemně propojeny. Tyto elektrárny mohou mít nepříznivý vliv na zvířata žijící v okolí.
   
 • Elektřina z vody
  Vodní elektrárny fungují na principu kinetické energie, například energie z řeky. I zde platí, že generátor mění otáčky turbíny na elektřinu. Zajímavostí u vodních elektráren je, že existuje tzv. přečerpávací elektrárna, která přebytek vyrobené elektřiny použije k přečerpání vody do jezera ve vyšší nadmořské výšce. V situaci, kdy je potřeba vyrobit další elektřinu, pak proudí voda z jezera do níže položené nádrže a to pohání další turbínu.
   
 • Elektřina ze slunce
  Solární elektrárny neboli fotovoltaické elektrárny přeměňují pomocí článků na elektřinu při procesu zvaném fotovoltaický efekt. Když slunce osvítí přední strany solárních článků, vzniká elektrické napětí mezi jeho přední a zadní stranou. Jednotlivé solární články jsou zapojeny do větší série v solárním panelu. Tyto panely v současné době dodávají elektřinu především do menších systémů, např. v rodinných domech.


Elektřinu si můžete vyrobit sami doma

Jestli si chcete vyrábět elektřinu sami, máte několik možností. Samozřejmě vždy záleží na vaší situaci a podmínkách. Velkým rozdílem je například to, jestli si chcete vlastní zdroj energie zařídit dodatečně do starého domu, nebo ho plánujete při stavbě nového domu. Samozřejmě byste měli zvážit, jak velká investice bude nutná a jestli je pro vás přijatelná. Nezapomeňte ani na podmínky, které jsou nebo budou na místě vašeho bydliště.


Vaše domácí větrná elektrárna

Vaše zdroje energie pro domácnost může doplnit domácí větrná elektrárna. Avšak za splnění určitých podmínek. Proto si nejprve ujasněte, jestli se vám větrná elektrárna skutečně vyplatí a vyrobí vám elektřinu levněji, než na kolik vás přijde od vašeho dodavatele elektřiny. Někdy se vám může vyplatit pouze změnit dodavatele elektřiny. S tím vám může pomoci náš asistent Enkidoo. Na základě konkrétních kritérií v Indexu Enkidoo a vašich specifikací vám porovná dodavatele a vy si jej můžete vybrat. Samozřejmě, pokud se vám vyplatí zřízení domácí větrné elektrárny, tak berte v potaz, jestli je vaše lokalita dostatečně větrná.


Domácí solární elektrárna pro váš dům

Přeměnit sluneční energii na elektřinu a zároveň udělat něco pro životní prostředí, to je sen, který v dnešní době lidé ve svých domácnostech mění ve skutečnost. V těchto systémech se nemusíte bát toho, že když vyrobíte víc energie, tak z ní nic nebudete mít. Přebytečnou energii si můžete například uložit do baterií. Naopak pokud nevyrobíte ze slunce dost elektřiny, tak si ji dokoupíte ze sítě.
 

Pokud chcete vědět další informace, výhody nebo nevýhody solárních elektráren pro domácnosti, přečtěte si náš článek: Přemýšlíte o fotovoltaice? Co o ní potřebujete vědět, než si ji pořídíte. Věříme, že nyní víte, jak se i k vám domů dostává elektrická energie a že žádný proces není vůbec jednoduchý a svým způsobem velice důležitý, i když může mít své nevýhody.

Sdílejte tento článek

Potřebujete poradit s výběrem dodavatele energií?
Rádi vám poradíme!

Zanechte nám na sebe kontakt a my se Vám ozveme a pomůžeme Vám vybrat ty nejlepší služby.