Ukončete nájem bytu bez komplikací: jaká máte práva a povinnosti

Ukončete nájem bytu bez komplikací: jaká máte práva a povinnosti

Už se nemůžete dočkat nového bydlení? Přemýšlíte, jak budete balit věci ke stěhování? Než se do toho pustíte, je potřeba ukončit stávající nájemní smlouvu. Poradíme vám, jak můžete ukončit nájem na dobu určitou i neurčitou. Nezapomeneme ani na rady, jak předat byt nebo jak vyřešit přepis energie.

Jaké musí mít náležitosti výpověď z nájmu bytu

Nájemní smlouvu na byt před stěhováním můžete zpravidla ukončit dvěma způsoby: buď dohodou, nebo jednostrannou výpovědí. Ať už se jedná o dohodu nebo jednostrannou výpověď, vždy musí být výpověď písemná. Pokud tedy budete vypovídat smlouvu o nájmu, je potřeba výpověď sepsat na papír a zaslat nejlépe doporučeně na všechny účastníky na straně pronajímatele. Zaslat ji můžete i e-mailovou formou, pokud obsahuje elektronický podpis. Výpověď z nájmu musí obsahovat zákonem dané náležitosti, informace o obou smluvních stranách, informace o pronajímaném bytu a případně důvod výpovědi.


Nájem můžete vypovědět podle stanovených podmínek v nájemní smlouvě, které jste si navzájem ujednali, nebo podle občanského zákoníku. Podmínky výpovědi z nájmu bytu se liší vzhledem k typu uzavřené smlouvy, konkrétně na dobu určitou nebo neurčitou. Vždy se snažte výpověď udělat na vzájemné dohodě, abyste se mohli například odstěhovat dříve do nového bydlení a nemuseli jste platit nájem zbytečně déle, než potřebujete.

 

 

Vypovězte nájemní smlouvu na dobu určitou

Pokud jste si s majitelem bytu sepsali na začátku smlouvu na dobu určitou, tak v případě jejího dřívějšího vypovězení budete muset vždy uvést důvod ukončení nájmu. Konkrétní důvody, za kterých můžete smlouvu ukončit, jsou popsané v předpisu č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Samozřejmě za předpokladu, že jste se ve smlouvě nedohodli jinak. Ze zákona můžete vypovědět podnájem z několika důvodů, např. stěhování kvůli zaměstnání nebo změna zdravotního stavu. Ze zákona jsou stanovené 3 měsíce výpovědní lhůty.

 

 

Ukončete nájemní smlouvu na dobu neurčitou

Z vašeho pohledu nájemce máte lepší podmínky v nájemní smlouvě na dobu neurčitou, protože zde nemusíte udávat žádný důvod stěhování. Jediné, co musíte dodržet, je výpovědní lhůta 3 měsíce, tedy za předpokladu, že se s pronajímatelem nedohodnete na jejím zkrácení.

 

 


Předejte byt v původním stavu a dle domluvy

Ukončíte-li podnájem, pak je potřeba k vypršení výpovědní lhůty nájemní smlouvy byt vyklidit, předat klíče a případně vypovědět nebo převést všechny služby, které jste měli k bytu zajištěné. Abyste předešli zbytečným sporům, důkladně si přečtěte všechny podmínky, které musíte před předáním splnit.

 


Uveďte byt před stěhováním do původního stavu

Předtím, než byt opustíte, musíte ho uvést do původního stavu. To znamená, že mimo jiné musíte odvést všechny své osobní věci a nábytek. Může se stát, že při rozhodování co odstěhovat do nového bydlení zjistíte, že nějaký nábytek nepotřebujete. V tomto případě se můžete zkusit dohodnout s majitelem, že jej v bytě zanecháte. 
Dále je pro vás zcela nezbytné pronajímaný byt řádně uklidit a případně opravit škody, které jste vy způsobili. K běžnému opotřebení nebo nevymalování bytu se nepřihlíží, tudíž se nemusíte bát, že jen z tohoto důvodu pronajímatel byt nepřevezme. Samozřejmě za předpokladu, že jste se předem nedohodli, že byt vymalujete anebo provedete jiné úpravy. 


Jestli jste se s pronajímatelem domluvili na konkrétních, třeba stavebních nebo estetických úpravách bytu, a slíbili jste, že je odstraníte po ukončení nájmu, musíte tak po skončení učinit. Například, pokud jste rozdělili místnost na dva pokoje, a bylo domluveno, že tato změna platí jen po dobu nájmu, tak po jeho skončení musíte místnost uvést do původního stavu. V případě, kdy jste pronajímaný byt vybavili zabudovaným zařízením např. závěsným radiátorem do koupelny, a to se souhlasem pronajímatele, tak máte právo dostat od majitele odpovídající náhradu
 

 

TIP: Pokud potřebujete v bytě opravit zásuvky, vypínače, světla apod., tak se neváhejte obrátit na našeho asistenta Enkidoo, který vám zajistí ověřeného elektrikáře. Stačí vyplnit krátký formulář zde.

 

 

Co se stane, když nestihnete odevzdat byt v dojednaném termínu

V případě, že nestihnete všechny své věci přestěhovat do nového bydlení k datu předání, které bylo stanoveno ve výpovědi, tak má pronajímatel nárok na náhradu ve výši ujednaného měsíčního nájmu. V tomto případě musíte majiteli zaplatit kompenzaci. Mohla totiž nastat situace, kdy majitel již má domluvené nové nájemníky a bohužel kvůli nedodržení termínu vašeho odstěhování je nemůže do bytu nastěhovat.

 

 

Podepište předávací protokol a vraťte klíče od bytu

Při předání bytu trvejte na tom, že chcete mít potvrzeno předávacím protokolem, že jste byt předali pronajímateli v pořádku nazpět. V předávacím protokolu budete mít sepsáno od majitele, že byt je předán v určitém stavu. V protokolu musí být uvedeny smluvní strany nebo zástupci smluvních stran, kteří budou mít plnou moc, aby mohli převzít byt. V předávacím protokolu nesmí chybět ani aktuální stav bytu a případně stavy měřičů vody, plynu a elektřiny. 

Zapomenout byste neměli ani na seznam vybavení a jeho stav, které zanecháváte nebo vracíte zpět pronajímateli. Za předpokladu, že jsou všechny náležitosti v pořádku a obě strany s nimi souhlasí, pak seznam podepište k datu předání. Nakonec jen stačí předat klíče od bytu.

 

 

Nechte si vrátit kauci dle nájemní smlouvy

Ve spoustě případů, kdy se stěhujete do nového pronájmu, je od nového nájemce požadována kauce, která se platí ve výši až několika nájmů. Vratná kauce je brána jako tzv. pojistka v případě, kdybyste nezaplatili nájem nebo byl byt jistým způsobem poškozen. Konkrétní vratná kauce je v maximální výšce 3 nájmů. Kauci a její výši musíte mít uvedenou přímo v nájemní smlouvě. V případě, že jste na začátku pronájmu kauci zaplatili a nyní se stěhujete do nového bydlení, má pronajímatel povinnost vám kauci vrátit dle ust.§ 2254 odst. 2 občanského zákoníku. Pokud došlo z vaší strany k nějaké škodě, má pronajímatel bytu nárok si částku na odškodnění vzít z vratné kauce.

 


Nezapomeňte přepsat energie nebo vypovědět smlouvu s dodavatelem

Pokud jste se s pronajímatelem dohodli, že budete mít energie, jako elektřinu a plyn, napsané na sebe, je potřeba vyřešit buď přepis energií, nebo vypovězení stávající smlouvy na energie. Přepsat energie můžete na nového nájemce nebo majitele bytu. V případě, kdy chcete vypovědět stávající smlouvu s dodavatelem energií, tak ji nezapomeňte vypovědět k datu vypovězení podnájmu a přečíst si podmínky, za kterých je možné smlouvu vypovědět.


V obou případech vám může ulehčit zařizování on-line plná moc od Enkidoo. Jejím prostřednictvím vám zařídíme výpověď u nynějšího dodavatele energie a zároveň vám můžeme pomoci najít do nového domova nového dodavatele. Pokud se budete chtít zbavit i zařizování smlouvy s novým dodavatelem energie, můžete se na nás opět spolehnout a díky plné moci zařídíte i novou smlouvu.
 

 

Věříme, že jsme vám pomohli zorientovat se v ukončení nájmu ve starém bytě a nyní pro vás nebude ukončení tolik komplikované. Doufáme, že vše proběhne hladce, a pak budete jen přemýšlet nad tím, jak zabalit všechny věci ke stěhování a jak vykročíte do nové etapy života.
 

Sdílejte tento článek

Potřebujete poradit s výběrem dodavatele energií?
Rádi vám poradíme!

Zanechte nám na sebe kontakt a my se Vám ozveme a pomůžeme Vám vybrat ty nejlepší služby.