Jak na pojištění nové domácnosti, aby vás nic nepřekvapilo

Jak na pojištění nové domácnosti, aby vás nic nepřekvapilo

Každý si chce chránit svůj majetek, ať už před živly nebo zloději. Je dobré začít pojištěním vašeho domova, kde máte nejvíc osobních věcí, elektroniky a nábytku. Zejména pokud se stěhujete, třeba do vlastního bydlení, a vše si pořizujete nové a kvalitní. Poradíme vám, jak na pojištění domácnosti. Jak jej nastavit a na co si dát pozor.

Ať už se stěhujete do vlastního domu, bytu nebo do nájmu, stojí za to si rozmyslet pojištění domácnosti. Samozřejmě, pokud se jedná o vaše bydlení, tak je rozumné si zařídit i pojištění nemovitosti, abyste spali klidně a bez starostí. 

Rozdíl mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti je zásadní. Obě totiž chrání určitou část vašeho bydlení. Pojištění domácnosti vás chrání před finanční ztrátou, pokud jde o poškození nebo odcizení vnitřního vybavení vašeho bytu či domu. Zato pojištění nemovitosti ochrání stavbu samotnou. Pokud chcete o pojištění nemovitosti vědět více, máme pro vás připravený článek o tom, jak postupovat při výběru pojištění a další důležité informace.
 

Abyste měli konkrétní představu o rozdílnosti těchto pojištění, uvedeme vám níže konkrétní případy, která pojistka chrání jakou část vašeho domova. Samozřejmě, obě pojištění se mohou navzájem překrývat a pojišťovny nabízejí také připojištění zahrnující i části, které v běžné nabídce pojištění domácnosti nejsou. Na českém pojišťovacím trhu najdete opravdu spoustu možností, jak chránit svůj majetek.

 

 Pojištění domácnostiPojištění nemovitosti
ZdiNeAno
PodlahaNeAno
StřechaNeAno
TelevizeAnoNe
SkříňAnoNe
ObrazAnoNe

 

 

TIP: Pro to, abyste získali představu, co vše patří do pojištění domácnosti, existuje jednoduchá pomůcka. Představte si, že svůj domov obrátíte vzhůru nohama. Vše, co vypadne dolů, tak patří do pojištění domácnosti. Samozřejmě existují výjimky jako například: kuchyňská linka nebo vestavěná skříň.

 

V rámci připojištění si můžete u určitých pojišťoven připlatit třeba i pojistku na věci, které jsou v základních smlouvách nepojistitelné nebo obtížně pojistitelné, protože se jedná například o drahé a cenné věci, které překračují svoji hodnotou základní limity stanovené ve smlouvě.

 

 

Proti čemu se v pojištění domácnosti můžete chránit

Pojištění domácnosti vaše věci ochrání především proti živlům, jako je vichřice, krupobití, požár, zemětřesení, záplavy, povodně nebo třeba úder blesku. Mimo živelných pohrom chrání domácnost také před „návštěvou“ zloděje nebo vandala, který vám vaše věci ukradne nebo poničí. Samozřejmě, kromě základních událostí mohou pojišťovny nabízet i obsáhlejší a tím pádem dražší pojistky. K základním balíčkům můžete připojit i další varianty pojistky jako například: riziko přepětí nebo podpětí v síti, únik vody, havárii vodovodu atd.

 

 

Připojištění krádeže mimo domov i věcí ve sklepě

Téměř u každé pojišťovny si můžete ke standardnímu balíčku připojistit další události, které přímo nesouvisí s vaší domácností. Můžete si připojistit věci ve sklepě, kočárkárně, kolárně nebo garáži. Některé pojišťovny vám mohou nabídnout i pojištění věcí, které máte v automobilu. Nebo připojištění věcí, které vám někdo může odcizit mimo domácnost, například na ulici, z šatny v posilovně nebo třeba v restauraci. 
Méně časté bývá i připojištění odpovědnosti v běžném občanském životě a může se vztahovat na všechny členy domácnosti. Jedná se o takzvané pojištění „na blbost“ a může zahrnovat také škody, které způsobíte cizím lidem na majetku či zdraví.

 

TIP: Při pojištění se můžete setkat i s tím, že vám pojišťovna v rámci smlouvy nabídne také asistenční služby. Prostřednictvím této služby vám může poskytnout zámečníka, servis elektrospotřebičů, deratizaci bytu nebo dokonce IT podporu. Některé asistenční služby mohou být zdarma, ale raději se o jejich rozsahu informujte přímo u pojišťovny.

 

 

Jak stanovit výši pojistné částky

Pokud se rozhodnete pro sjednání pojištění domácnosti, tak velkou pozornost věnujte při stanovování výše pojistných částek. Aby byla pojistka co nejvýhodnější a hlavně odpovídající, spočítejte si celkovou hodnotu vybavení a elektroniky ve vaší domácnosti. Při výpočtu všech věcí berte v potaz jejich stáří, opotřebení, uměleckou hodnotu a především počítejte se vším, co se skutečně v domácnosti nachází.
 

Velký pozor si dávejte hlavně na to, abyste svůj majetek nepodcenili anebo naopak nenadhodnotili. Přepojištění je sice méně častým jevem, ale pokud si majetek pojistíte na vyšší částku, než má skutečnou hodnotu, tak na tom určitě nevyděláte. Ve většině případů vám pojišťovna stejně takovou částku celou nevyplatí a vy navíc budete platit za pojištění více, než byste měli.

 

TIP: Při určování hodnoty majetku nezapomínejte i na maličkosti, které mnohdy v součtu mohou mít větší cenu než třeba vaše elektronika.

 

Výše pojistného se může stanovit kromě sečtení hodnoty všech věcí ještě dalšími dvěma způsoby:

  • Výše pojistky lze určit na základě velikosti plochy bytu násobenou koeficientem úrovně vybavení. To znamená, že pokud máte například byt 3+1 s obytnou plochou 70 m2, tak by mohla být pojistná částka stanovená okolo 400 000 Kč v případě, že se jedná o jednoduché a běžné vybavení.
  • Druhým způsobem je stanovení výše pojistky podle podrobného dotazníku týkajícího se zařízení a vybavení vaší domácnosti.

 

 

Stanovte si výši spoluúčasti na vzniklých škodách

Další věc, kterou byste si měli promyslet a stanovit je výše spoluúčasti. To znamená stanovení částky, se kterou se budete finančně podílet na každé pojistné události. Některé pojišťovny poskytují za vysoké spoluúčasti slevu na pojistném


Naopak pokud budete mít nízkou škodu, tak se vám vysoká spoluúčast nemusí vůbec vyplatit. Pro její stanovení si rozmyslete, na kolik se chcete podílet i právě na drobných škodách. Pokud chcete mít i ty nejmenší škody pokryté, tak si zvolte nulovou spoluúčast nebo třeba jen do výše 1 000 Kč. 
Naopak pokud se budete chtít podílet i na velkých škodách, tak je možné, že vám pojišťovna nemusí vyplatit ty zcela malé, ale zase váš majetek bude chráněn na škody většího charakteru, než je třeba standardně nabízeno.

 

 

Pozor na podpojištění vaší domácnosti

V případě, kdy si spočítáte majetek špatně nebo si schválně domácnost podhodnotíte, tak sice budete platit na pojistce méně, ale může se stát, že pokud na tuto skutečnost při plnění pojistné události pojišťovna přijde, tak můžete být penalizováni a zaplatit smluvní pokutu. Kromě pokuty vám pojišťovna může zkrátit i pojistné plnění při vzniklé škodě. Proto je lepší si všechny věci v domácnosti sepsat, napsat k nim cenu, za kterou byste je pořídili nové a na konci je sečíst, aby vám vyšla celková hodnota vaší domácnosti. Na tuto celkovou částku se poté nechte pojistit.

 

 

Co znamená pojistné plnění nové, časové a obvyklé ceny

V případě, kdy se vám opravdu stane nějaká škoda, tak určitě dbejte na správné zaznamenání vaší škody. Vše zdokumentujte (fotografie s datem, video záznam atd.) a případně zajistěte svědky nebo přivolejte pro sepsání události policii
 

Ve chvíli, kdy má přijít na řadu vyplacení ze strany pojišťovny (pojistné plnění), tak se můžete setkat s tím, že vám bude vyplacena menší částka, než jste čekali. Stát se tak může, protože každá pojišťovna má stanovené limity pojistného plnění. Pojišťovna má nastavené maximální částky, které v případě poškození určitých věcí vyplácí. V praxi se tak může stát, že vám vyplatí třeba jen 15 % z hodnoty věcí. Samozřejmě záleží, jaké limity má konkrétní pojišťovna stanovené. Tyto limity by měly být popsány v pojistných podmínkách. 

 

Kromě těchto limitů může mít vliv na částku, kterou vám pojišťovna vyplatí, ještě typ ceny. Pojišťovací společnost může poskytovat pojistné plnění ve třech různých cenách. 

 

V praxi se rozlišuje nová, časová a obvyklá cena:

  • Nová cena znamená, že vám pojišťovna vyplatí takovou částku, která odpovídá tomu, za kolik si můžete v daný moment koupit srovnatelnou věc znovu. Částka může být vyšší, ale i nižší než ta, za kterou jste věc původně pořídili.
     
  • Časová cena to je cena, kterou měla určitá věc před pojistnou událostí. Taková částka se stanovuje, tak že od nové ceny věci odečte opotřebení. Tyto částky většinou pojišťovny stanovují u elektroniky, jízdních kol, věcí osobní potřeby a jiné).
     
  • Obvyklá cena stanovuje takovou vyplacenou částku, která odpovídá výši ceny, za kterou byste danou věc aktuálně prodali. Tato cena se většinou používá u věcí se zvláštní hodnotou nebo u cenností.

 

 

Na co se zaměřit v pojistných smlouvách

Vždy si u pojišťovny před uzavřením smlouvy zjistěte, v jakých cenách pojistné plnění vyplácí a jaké má nastavené limity. Předejdete tak nepříjemnému překvapení v případě, kdy vám vznikne škoda a vy si věc nebo věci budete chtít nahradit. 


Kromě těchto náležitostí si nezapomeňte u pojišťovny důkladně prostudovat pojistné podmínky. Zejména výluky. Jinými slovy případy, kdy pojišťovna dopředu stanovuje případy, kdy vám platit nebude. Konkrétně se může jednat o vzniklé škody v souvislosti s válečnými událostmi, teroristickými akty nebo zásahem státní moci. 


Samozřejmě vám nebude nic vyplaceno, pokud si škodu způsobíte vlastní hrubou nedbalostí nebo se jí dopustí jiní členové vaší domácnosti.
Dejte si pozor i na podmínky, které máte v domácnosti vytvořené. Hlavně to, do jaké míry chráníte svůj majetek před vzniklou škodou. Jestli máte poplašné systémy, bezpečnostní zámky, hromosvod apod.
 

TIP: Čas od času je na místě své smlouvy a podmínky pro pojištění domácnosti u pojišťoven aktualizovat. Zejména pokud svou domácnost zvelebujete nebo pořizujete lepší a modernější vybavení.

 

Doufáme, že nyní pro vás bude sjednání pojištění vaší nové domácnosti hračka a při vzniklé škodě budete dostatečně chráněni.

Sdílejte tento článek

Potřebujete poradit s výběrem dodavatele energií?
Rádi vám poradíme!

Zanechte nám na sebe kontakt a my se Vám ozveme a pomůžeme Vám vybrat ty nejlepší služby.