Co je automatická prolongace smlouvy na dodávky energií?

Co je automatická prolongace smlouvy na dodávky energií?

Zajišťujete si novou smlouvu s dodavatelem energií? Změnu dodavatele můžete řešit z různých důvodů, například při stěhování. V nynější situaci na trhu energií dodavatelé většinou nabízejí smlouvy na dobu určitou, a to s automatickou prolongací. Co to pro vás znamená a co se od roku 2022 změnilo?

Druhy smluv u dodavatelů energií a jejich rozdíly

Smlouvy na dodávky energií jsou dvojího typu. Můžete uzavřít dohodu s dodavatelem na dobu určitou nebo neurčitou. Obě varianty mají rozdílné podmínky, především co se týče ukončení nebo prodloužení smlouvy.

 

 

TIP: Pokud si nevíte rady s výběrem nového dodavatele nebo se vám to nechce řešit, obraťte se na našeho asistenta Enkidoo. Doporučíme vám jen ty nejspolehlivější dodavatele, a navíc za vás vše vyřídíme. Podívejte se zde.

 

 

Smlouva na dobu neurčitou
 

V případě, kdy nebudete chtít za nějakou dobu řešit, že vám vyprší smlouva nebo si hlídat termín výročí kvůli porovnání nabídek, je ideální smlouva na dobu neurčitou.


Tato smlouva není limitována časem, tudíž ji můžete vypovědět kdykoli. Dodavatelé však mají v podmínkách stanovenou výpovědní lhůtu. Ta určuje délku období po vypovězení smlouvy, po kterou od nich musí odběratelé odebírat energie, než smlouva oficiálně skončí. Obvykle to bývají 3 měsíce.

 


Smlouva na dobu určitou
 

Pro některé zákazníky je lákavější smlouva na dobu určitou. Tento typ smlouvy může nabízet nižší cenu za dodávku energie, nebo fixovanou cenu po dobu celého závazku. Není však pravidlem, že se cena nezmění, je třeba si dát pozor na znění smlouvy či obchodních podmínek dodavatele.


Standardně platí, že pokud uzavřete smlouvu na dobu určitou, tak ve smlouvě či obchodních podmínkách najdete informaci, že po uplynutí doby se vám smlouva s dodavatelem automaticky prodlouží. 


Více o automatickém prodloužení smlouvy neboli prolongaci, najdete na konci článku.


Doba určitá má nevýhodu, že vám hrozí pokuta za předčasné ukončení smlouvy v případě, kdy odejdete před stanoveným koncem smlouvy.

Pokud se rozhodnete s dodavatelem dále nepokračovat, můžete to oznámit jen do 20. dne před uplynutím sjednané doby.

 


Jak smlouvy vypovědět bez sankcí
 

K vypovězení smluv u dodavatelů energií můžete přistoupit z několika hledisek a za různých podmínek. 
 

Máme pro vás konkrétní situace, kdy můžete vypovědět smlouvy bez sankcí.
 

 

Uzavřeli jste smlouvu a rozmysleli jste si to
 

Pokud jste se spolehli na zprostředkovatele smluv, který za vás uzavřel smlouvu, máte právo na odstoupení bez sankcí. Podmínkou je vypovědět smlouvu do 15. dne od zahájení dodávky energie.


Zde platí 15denní výpovědní lhůta, která začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce.


Tyto podmínky platí i při uzavírání smluv při změně dodavatele mimo obchodní prostory, tedy pobočku.

V případě, kdy jste uzavřeli smlouvu mimo obchodní prostory, můžete podat výpověď ve lhůtě 14 dnů od data podpisu smlouvy. Účinnost výpovědi se počítá od okamžiku, kdy bylo dodavateli odstoupení doručeno. 
 


Dodavatel vám zvýšil cenu za dodávku energií
 

Stává se, že vám dodavatel musí zvýšit cenu za dodávku. Dodavatel elektřiny či plynu má povinnost vám tuto skutečnost oznámit dopředu, a to nejpozději 30 dní před účinností nové ceny. Tuto změnu musí dodavatel poslat přímo zákazníkovi do e-mailové nebo poštovní schránky.


I v této situaci můžete od smlouvy odstoupit za určitých podmínek. Pokud s cenou nesouhlasíte, musíte dát výpověď dodavateli nejpozději 10 dní před účinností nových cen. 
 


U doby neurčité musíte dodržet výpovědní lhůtu
 

Jak jsme již zmiňovali, u doby neurčité můžete odejít kdykoliv. Stačí pouze zaslat dodavateli výpověď a počkat po dobu výpovědní lhůty, než budete moci přejít k novému dodavateli.  Tímto způsobem můžete změnit dodavatele až 4x ročně.

 


U doby určité si musíte ohlídat výročí smlouvy
 

U smlouvy, kterou uzavíráte s dodavatelem na určitou dobu, je více omezení. Ukončit ji můžete kdykoli, ale pod pokutou, kterou má dodavatel ve smlouvě nebo v obchodních podmínkách. Abyste se vyhnuli pokutě, musíte počkat až téměř na konec stanovené doby a nejpozději 20 dní před koncem ji vypovědět. 


 

TIP: Pokud si nechcete hlídat konec smlouvy, můžete se obrátit na asistenta Enkidoo, který vám konec smlouvy ohlídá a zároveň vám doporučí nového dodavatele. Stačí nám jen zavolat nebo vyplnit kontaktní formulář zde.

 


V případě stěhování vám sankce nehrozí
 

Pokud jste se rozhodli přestěhovat nebo prodat svou nemovitost, nemusíte mít strach, že vám hrozí z ukončení smlouvy pokuta. V tomto případě vám totiž zaniká vlastnické právo a právo na užívání bytu či domu.
 

 

Co je prolongace a jaké má podmínky od ledna 2022
 

Prolongace neboli automatické prodloužení je u smlouvy na dobu určitou běžná. Toto automatické prodloužení smlouvy nastane ve chvíli, kdy smlouvu neukončíte. Pokud se tak nestane ve stanovené lhůtě, smlouva se automaticky prodlouží na další dobu určitou, nebo na dobu neurčitou. 


Při smlouvě na dobu určitou platí, že ji u dodavatele můžete mít maximálně na 36 měsíců. Znamená to, že pokud původní smlouvu uzavřete na 24 měsíců, tak automatické prodloužení musí být na maximálně dalších 12 měsíců. V případě, kdy uzavíráte smlouvu na 36 měsíců, tak prolongace bude pouze na dobu neurčitou.


Každá prolongace, kterou dodavatel stanovuje v původní smlouvě, musí být přesně definovaná, a to na jakou dobu se váš závazek prodlužuje. Vždy musí dodavatel dodržet pravidlo mít s vámi závazek na max. 36 měsíců v době určité.


Dodavatel vám dá vědět, na jaký ceník budete mít další prodlouženou smlouvu. To znamená, za jakých podmínek se vám automaticky smlouva prodlužuje a za jakou cenu.
 

Sdílejte tento článek

Potřebujete poradit s výběrem dodavatele energií?
Rádi vám poradíme!

Zanechte nám na sebe kontakt a my se Vám ozveme a pomůžeme Vám vybrat ty nejlepší služby.