Co by měla obsahovat kupní smlouva na byt, dům nebo nebytový prostor

Co by měla obsahovat kupní smlouva na byt, dům nebo nebytový prostor

Kupní smlouva na nemovitost vyžaduje vaši velkou pozornost a péči. Ať už si pořizujete byt či dům, nebo naopak nemovitost prodáváte, základem dobrého a bezpečného obchodu je mít dobře napsanou kupní smlouvu. Objasníme vám, co vše by měla obsahovat a na co nezapomenout.

Kupní smlouva je nejen důležitá, ale přímo nezbytná! Zejména nesmí chybět její písemná podoba, protože jakákoliv jiná verze kupní smlouvy není platná.
 

 

TIP: Na internetu najdete spoustu předpřipravených kupních smluv, berte je však jako orientační, protože kupní smlouva musí obsahovat konkrétní informace k dané situaci.

 


Správně sestavená kupní smlouva vám dopomůže ke klidnému spánku a bezpečí při tak velkém obchodu, jako je pořízení nové nemovitosti.

 

 

Náležitosti kupní smlouvy


Správná kupní smlouva neznamená jen ochranu obou stran, které ve smlouvě figurují, ale musí ji také přijmout a zpracovat katastrální úřad. Kupní smlouva na nemovitost musí být v souladu s občanským zákoníkem a požadavky katastrálního úřadu.


Kupní smlouva má své povinné náležitosti. Pokud chybí, smlouva není platná. Patří mezi ně:

 

Smluvní strany a jejich údaje

Nestačí jen uvést jména a bydliště vás a osoby, se kterou smlouvu uzavíráte. Aby nedošlo ke shodě jmen anebo záměně, musí být uvedeny identifikátory konkrétních osob:

 • Jméno a příjmení
 • Rodné číslo nebo datum narození
 • Celá adresa trvalého bydliště


Tyto údaje platí pro fyzické osoby, tedy pro vás, pokud nechcete objekt kupovat například pro svou firmu k podnikání. A také pro druhou stranu, pokud vám nemovitost prodává jako fyzická osoba, ne jako firma.


Právnické osoby, tedy podnikatelé, firmy či živnostníci musí uvést více informací:

 • Název firmy, který je uveden v obchodním rejstříku
 • Sídlo společnosti či živnostníka
 • IČO, tedy identifikační číslo
 • Údaje fyzické osoby, která jedná za společnost
 • Výpis z obchodního či jiného zákonem určeného rejstříku

 

Co kupujete nebo prodáváte
 

Jedná se o přesné definování nemovitosti, která je předmětem kupní smlouvy. Platí zde stejná pravidla jako u popisu smluvních stran a tedy to, že předmět smlouvy musí být přesně popsaný a definovaný. Mimo to musí být ve smlouvě přesně uvedeno, kdo je kupující a kdo prodávající dané nemovitosti.

 

Dohodnutá cena nemovitosti


Cena, kterou si kupující a prodávající sjednají, je pouze na jejich domluvě. Musí však být uvedena v kupní smlouvě.
Výše ceny však má své limity. Pokud je stanovena nepřiměřeně vysoko, existuje zákonná ochrana proti lichvě.

 

Nezapomeňte na práva vedlejších účastníků smlouvy


V kupní smlouvě by neměla chybět i vedlejší práva všech zúčastněných stran, kterých se převod nemovitosti týká. Zejména se jedná o zástavní právo, věcné břemeno nebo třeba právo na dožití.

 

Kde a kdy kupní smlouvu uzavíráte


Jako v každé smlouvě, tak i v kupní nesmí chybět datum a místo, kde ji uzavíráte.

 

Ověřte své podpisy, jinak vám obchod nemusí schválit


Katastr nemovitostí přímo vyžaduje, aby na kupních smlouvách byly úředně ověřené podpisy smluvních stran.

 

 

TIP: Úředně ověřený podpis si můžete nechat udělat na poště u přepážky poskytující službu CzechPoint.

 

 

Co vše může být předmětem koupě nemovitosti a jaké informace uvést

 

Ve smlouvě o koupi nemovitosti je nezbytné definovat, co je prodáváno. To znamená, že je nutná přímá specifikace a případně popis. 


Předmětem mohou být:

 • Pozemky
 • Budovy, které nejsou součástí pozemku
 • Budovy, kterým se z jejich statusu nepřiděluje číslo popisné ani evidenční
 • Rozestavěné budovy
 • Bytové jednotky
 • Rozestavěné bytové jednotky


Téměř u všech těchto nemovitostí se musí uvést parcelní čísla, názvy katastrálního území, skutečnost, zda se jedná o stavební parcelu a její číslo, čísla popisná nebo evidenční, příslušnost budovy k obci a způsob užití. Samozřejmě u každého typu se musí uvádět to, co k dané nemovitosti patří.


Pokud prodáváte nebo nakupujete byt, mimo předchozích informací uveďte i číslo jednotky, jméno jednotky, specifikaci budovy a případně, jestli se jedná o rozestavěný byt.


Prodeje bytů se řídí dvěma právními úpravami - zákonem o vlastnictví bytů a občanským zákoníkem. Na různé typy bytů platí jiný právní režim a je důležité si ujasnit, jaký platí pro ten váš. Kvůli špatně vymezené kupní smlouvě by mohl být vklad ze strany katastru nemovitostí zamítnut.

 

 

Jak se vypořádat s přeplatky či nedoplatky u dodavatelů energií v nemovitosti, která se prodává

 

Zároveň s uzavřením kupní smlouvy musí být vyhotoven i předávací protokol, kde mimo jiné budou uvedena čísla měřidel a stavy elektřiny, plynu či vody. Slouží pro vaši jistotu a bezpečnost a je nutný při přepisu energií.


Při přepisu energií by díky předávacímu protokolu měly jít veškeré nevyřízené platby za původním majitelem.


Pokud nechcete trávit čas vyřizováním přepisu, můžete využít našeho asistenta Enkidoo, který za vás přepis energií vyřeší online a zdarma.

 

 

Co znamená smlouva o smlouvě budoucí a proč ji někteří vyžadují


Smlouva o budoucí kupní smlouvě slouží pro vás i pro prodávajícího jako pojistka, že k obchodu dojde. Některé smlouvy o smlouvě budoucí mohou obsahovat i doložku, že když si to jedna strana rozmyslí, má druhá strana nárok na určité odškodnění.


Taková smlouva může sloužit i k tomu, pokud chcete kupovat nemovitost na hypotéku. Většina bank smlouvu o budoucí smlouvě akceptuje jako dokument, který dokazuje účelovost použití úvěru a její schvalování může být jednodušší. O hypotékách a jak je získat si můžete přečíst v našem článku zde.

 

 

Kupní smlouvu sepsat svépomocí nebo s právníkem?

 

Vzhledem k našemu výčtu, co musí kupní smlouva obsahovat nebo jakými zákony se musí řídit, doporučujeme poradit se minimálně s právníkem nebo si ji dokonce přímo nechat od něj vyhotovit. Budete tak mít větší jistotu, že je vše v pořádku a nepřijdete zkrátka nebo vás někdo nenachytá.

 


Věříme, že naše rady a tipy, co vše by mělo být v kupních smlouvách a na co nesmíte zapomenout, vám pomohou k hladké koupi nebo prodeji nemovitosti.

Sdílejte tento článek

Potřebujete poradit s výběrem dodavatele energií?
Rádi vám poradíme!

Zanechte nám na sebe kontakt a my se Vám ozveme a pomůžeme Vám vybrat ty nejlepší služby.